Zwart gat
Een neutronenster is omgeven door extreem sterke zwaartekracht- en magnetische velden.
Als de massa daar groot genoeg voor is, ongeveer 5 tot 10 keer zo zwaar als de zon, ontstaat een zwart gat.

Een zwart gat ontstaat dus, wanneer de kern van een exploderende ster, de supernova, die ongeveer 5 tot 10 keer zo zwaar is als de zon, ineenstort.

De zwaartekracht van de neutronenster is zo sterk dat ze alles vasthoudt. Omdat licht er niet meer uitkomt, lijkt het een zwart gat.

Sterren, gas en stof in de buurt van het zwarte gat worden er naar toe getrokken en opgezogen, hierbij komt veel straling vrij die sterrenkundigen kunnen waarnemen met radiotelescopen. Een zwart gat zelf kunnen we niet zien, maar we kunnen wel zien wat er in de buurt van een zwart gat gebeurt.

Er zijn ook superzware zwarte gaten, die wel 10 miljard keer zo zwaar zijn als een gewoon zwart gat, maar hoe zo'n zwart gat ontstaat is nog niet bekend.

Het materiaal van stervende sterren wordt het heelal ingeslingerd.
Daar vormt het een wolk van gas en stof, waaruit zich dan weer nieuwe sterren vormen.


Een zwart gat