Lagen & Atmosfeer van Jupiter - Nieuwsarchief
Grote Rode Vlek op Jupiter wordt steeds kleiner
22 mei 2014

De Grote Rode Vlek is een gigantische wervelstorm in de atmosfeer op het zuidelijk halfrond van Jupiter.
De Grote Rode Vlek is mogelijk al in 1665 gezien door Cassini of Hooke, maar de eerste betrouwbare waarneming was in 1831.

De grote wervelstorm is nu kleiner dan ooit. Aan het eind 19de eeuw had hij nog een breedte van 41.000 kilometer,
dit is ruim drie keer de doorsnede van de aarde. Maar toen Voyager 1 in 1979 en 1980 langs Jupiter vloog
was de vlek al afgenomen tot 23.335 kilometer.

De Grote Rode Vlek wordt vooral in de breedte kleiner, in de verticale richting is de afname kleiner.
Het oog van Jupiter wordt steeds ronder. Dat proces is al bijna een eeuw aan de gang, maar verloopt sinds 2012 veel sneller.
Er gaat nu bijna duizend kilometer per jaar vanaf.

Of de Grote Rode Vlek binnen enkele jaren mooi rond of misschien helemaal verdwijnt is niet duidelijk.
De stabiliteit van dit indrukwekkende weersysteem in de atmosfeer van Jupiter wordt eigenlijk nog niet goed begrepen,
al lijkt het erop dat het gedeeltelijk in stand blijft door het opslokken van kleine wervelingen in de buurt (ook wel eddies genoemd). Misschien is het kleiner worden van de vlek van tijdelijke aard.

Rode Vlek door Hubble 21 april
Rode Vlek opname door Hubble 21 april, NASA

Op nieuwe opnamen van de Hubble-ruimtetelescoop is de Grote Rode Vlek nog geen 16.500 kilometer breed.
Vroeger pasten er drie aardes naast elkaar in de Grote Rode Vlek, nu past er nog maar één aarde in.

Als het kleiner worden in dit tempo doorgaat, dan zal de Grote Rode Vlek over twintig jaar niet meer bestaan.

Grote Rode Vlek vergelijk Hubble
Grote rode Vlek vergeleken door de Hubble, NASA

Grote Rode Vlek Jupiter
Grote Rode Vlek op JupiterJupiter heeft een wisselende atmosfeer
21 oktober 2012

Het wolkenpatroon van Jupiter verandert steeds gedurende vrij korte perioden, vooral de donkere wolkenbanden bij de evenaar.
Ook treden er kleine veranderingen op door inslagen van brokstukken van kometen of planetoïden.

Op met elkaar vergeleken infraroodbeelden, die vanaf 2009 van Jupiter zijn gemaakt, laten het vervagen en het weer verschijnen van de donkere zuidelijke equatoriale wolkenband van Jupiter zien tussen 2009 en 2011.

Bij de zuidelijke equatoriale wolkenband werden zowel de hogere bewolking als de dieper gelegen bewolking in de atmosfeer dikker en bij de noordelijke equatoriale wolkenband werden alleen de diepere wolkenlagen dikker.

Tijdens de onderzoeksperiode werd Jupiter drie keer geraakt door brokstukken van kometen of planetoïden, voor het laatst op 10 september 2012. In tegenstelling tot de inslag van komeet Shoemaker-Levy in 1994, waren er nu geen veranderingen in de atmosfeer te zien, dit wijst erop dat de objecten klein waren.

Verandering in de atmosfeer Jupiter
Veranderingen in de atmosfeer van JupiterWolkenband Jupiter weer zichtbaar
21 juni 2010

De donkere zuidelijke band op Jupiter, the Southern Equatorial Band, die een paar
maanden geleden ineens verdwenen was, is weer terug. Op Hubble foto's van
het gebied is te zien dat er een dun laagje wit ammoniakijs overheen is geschoven.

NASA verwacht dat het ijs over een paar maanden weer verdwenen zal zijn, de eerste
gaten in de ijslaag zijn al zichtbaar. In de jaren zeventig is de zuidelijke band
ook al eens verdwenen, waarschijnlijk is er iets vergelijkbaars gebeurd.


Wolkenband en meteorietinslag op Jupiter

Op dezelfde foto's werd ook een spoortje gevonden van een meteoriet die op 3 juni op Jupiter insloeg.Wolkenband van Jupiter onzichtbaar
15 mei 2010

Eén van de opvallende donkere banden, de zuidelijke band, in de atmosfeer
van Jupiter is sinds eind vorig jaar niet meer waarneembaar. De eerste maanden
van 2010 stond Jupiter te dicht bij de zon om waarneembaar te zijn.


Wolkenband Jupiter bedekt

Men vermoedt dat zo'n verdwijning optreedt als er boven de donkere band
een hogere, licht getinte wolkenlaag ontstaat. Hoe dit ontstaat is onduidelijk.
In de jaren zeventig en negentig van de vorige eeuw is dit ook al eens gebeurd.Grote Rode Vlek op Jupiter nader bekeken
17 maart 2010

Met de Very Large Telescope zijn stromingen van warme lucht in de Grote Rode Vlek
op Jupiter waargenomen, die nog nooit eerder zijn gezien.
Op de gedetailleerde weerkaarten worden de warmtebeelden van dit
grote stormgebied weergegeven, die nu ingewikkelder zijn dan men dacht.

Het centrale deel van de Grote Rode Vlek is drie tot vier graden warmer
dan de naaste omgeving, dit is voldoende om de stormcirculatie, die gewoonlijk
tegen de klok in gaat, om te keren in een zwakke tegengestelde richting.
Ook op andere plaatsen op Jupiter hebben kleine temperatuurverschillen
grote invloed op windsnelheden en wolkenpatronen.


Warmtebeeld van de Grote Rode Vlek op Jupiter

In de afgelopen jaren zijn met de VLT gegevens verzameld, die meer inzicht
geven in de onderlinge samenhang tussen temperatuur, windsnelheid, luchtdruk,
chemische samenstelling en de kleur van de Grote Rode Vlek.
Het is nog steeds niet duidelijk welke chemische stoffen de oranjerode kleur
van dit eeuwenoude stormgebied veroorzaakt.Inslag op Jupiter
22 juli 2009

Zaterdag 18 juli is op de zuidpool van Jupiter een onbekend object ingeslagen,
waarschijnlijk een enorm groot ijsblok of een verdwaalde komeet.

De ontstane krater is zo groot als de aarde, had een doorsnee van 80 tot 160 kilometer
en een snelheid van 50 tot 100 kilometer per seconde.


Inslag op de zuidpool van Jupiter 20 juli


Hubble maakte 23 juli een nieuwe opname van de inslag op de zuidpool

De inslag vertoont overeenkomsten met de inslagen in 1994 van de brokstukken van komeet Shoemaker-Levy 9, die twee tot drie weken zichtbaar waren.

Deze krater zal één tot twee weken zichtbaar zijn, doordat Jupiter voornamelijk
uit gassen bestaat, waardoor het geen vast oppervlak heeft.Nieuwe Rode Vlek in de atmosfeer Jupiter
22 juni 2009

Een amateursterrenkundige heeft op 17 juni een nieuwe Rode Vlek op Jupiter
gefotografeerd en volgt de vlek al sinds april. In mei is de vlek enorm gegroeid.

Sterrenkundigen houden de nieuwe rode vlek op het noordelijk halfrond van Jupiter
in de gaten, het stormgebied is bijna net zo groot is als de Grote Rode Vlek.


Nieuwe Rode Vlek op JupiterGrote Rode Vlek wordt kleiner
7 april 2009

De Grote Rode Vlek op Jupiter wordt kleiner. Onderzoekers ontdekten tussen 1996 en 2006,
dat de grote storm iedere dag een kilometer in omvang kleiner werd. De Grote Rode Vlek werd in de onderzochte periode 15 procent kleiner.
Hoe dit komt is onduidelijk, ook waarom de storm rood van kleur is.


De Grote Rode Vlek wordt kleiner

De storm op Jupiter is twee tot drie keer zo groot als de aarde, is zeker 150 jaar oud
en slokte in die periode minstens een keer een kleinere storm op.Little Red Spot verdwijnt in Grote Rode Vlek
29 juli 2008

De Hubble heeft opnamen gemaakt waarop te zien is dat de enorme wervelstorm, de Grote Rode Vlek
en de Kleine Rode Vlek, die in 2008 is ontstaan in de atmosfeer van Jupiter, wordt opgeslokt.

De Rode Vlek Junior (Red Junior) ontstaan in 2006 en de Grote Rode Vlek houden
genoeg afstand om elkaar te passeren, maar de Kleine Rode Vlek bevond zich op
dezelfde breedte als de Grote Rode Vlek en is al verkleurd en vervormd.


Rode vlekken smelten samen

De Grote Rode Vlek is al zeker 300 jaar oud en is ongeveer twee keer zo groot als onze aarde.
De Rode Vlek Junior, Red Spot Junior is even groot als de aarde.

Wetenschappers weten niet hoe lang deze stormen nog zullen woeden.
Stormen zoals deze die uit waterstof en helium bestaan zijn niet uitzonderlijk bij
de reuzenplaneten ook Saturnus ondervindt regelmatig grote stormen.Storm op Jupiter wordt steeds sneller
23 mei 2008

Uit gegevens van New Horizons en van twee telescopen op aarde hebben onderzoekers vastgesteld,
dat de Rode Vlek Junior op Jupiter, eigenlijk een enorm stormgebied is die door zeer grote
windsnelheden wordt gekenmerkt. New Horizons maakte in februari 2007 opnames van Jupiter,
tijdens het voorbij vliegen en is nu op weg naar Pluto.


Grote storm (Red Junior) op Jupiter

De Kleine Rode Vlek, Red Junior, is een cycloonsysteem ter grootte van de aarde dat eind jaren negentig
is ontstaan uit de samensmelting van enkele kleinere stormgebieden. De hoogst gemeten snelheid ligt
boven de 600 km per uur, hierdoor wordt de Rode Vlek Junior bijna sneller en groter dan de Grote Rode Vlek.

Op nieuwe beelden van de Hubble Space Telescope is te zien dat er een nieuwe krachtige storm woedt,
een uitbraak van vlekken, in de atmosfeer van Jupiter. In de buurt van de Grote en de Rode Vlek Junior
is een nieuwe cycloon te zien, de Little Red Spot LRS, die de afgelopen tijd langzaam rood is gekleurd.

Dit betekent dat de storm, die zich in dezelfde band bevindt als de Grote Rode Vlek, steeds krachtiger
wordt en bevestigt het vermoeden dat Jupiter een grote klimaatverandering ondergaat.


Derde Rode Vlek op Jupiter

Sinds 2004 vindt er een klimaatverandering plaats op Jupiter. De temperaturen aan de zuidpool zijn de
afgelopen jaren met drie graden Celsius gedaald, terwijl de atmosfeer rond de evenaar steeds warmer wordt.

Er werd voorspeld dat er vanaf 2006 grote veranderingen op zouden gaan treden op het zuidelijk halfrond
van Jupiter, waardoor de straalstromen in de atmosfeer onstabiel worden en er nieuwe wervelwinden ontstaan.
Dit is in de afgelopen tijd inderdaad gebeurd.Grote storm op Jupiter
26 januari 2008

In de atmosfeer van Jupiter is een grote verandering in de atmosfeer waargenomen, het is een grote
wolkenverstoring op het noordelijke halfrond, die veroorzaakt is door twee enorme elektrische stormen.
De winden in de buurt van de stormen bereiken nu snelheden van 600 km/u.

Vergelijkbare verstoringen zijn in 1975 en 1990 ook al waargenomen, maar nog
nooit met moderne telescopen die in hoge resolutie kunnen waarnemen.
De verstoringen werden eind maart 2007 voor het eerst opgemerkt.

De atmosfeer van de gasplaneet is altijd turbulent en wordt gekenmerkt door enorm sterke straalstromen
en plotselinge veranderingen. De luchtcirculatie wordt overheerst door een patroon van wisselende wolkenbanden
en een onderliggend systeem van krachtige straalstromen, die beide van onbekende oorsprong zijn.


Nieuwe storm op Jupiter

Waar de energie voor al deze processen vandaan komt, is nog steeds niet helemaal duidelijk,
het kan afkomstig zijn van de zon, uit het inwendige van Jupiter of uit een combinatie van beide.

Analyses en berekeningen laten zien dat de krachtige straalstormen die de atmosferische
verstoringen veroorzaakt hebben op grote diepte ontstaan zijn en zich tot een diepte van
100 km onder de wolkentoppen uitstrekken. Dat vormt ook een verklaring voor het feit
dat de straalstromen zich snel waar herstellen zodra de stormen zijn gaan liggen.

Dit bevestigd eerdere metingen die verricht zijn met de Galileo-sonde, die in december 1995
een ruimtesonde in de atmosfeer van Jupiter liet afdalen. Het lijkt erop dat een groot deel
van de energie van het weer op Jupiter wordt aangedreven door het inwendige van Jupiter zelf.New Horizons opnamen van Jupiter
3 mei 2007

New Horizons heeft, onderweg naar Pluto, foto's gemaakt van Jupiter en zijn manen.
Op 28 februari 2007 naderde New Horizons de reuzenplaneet tot op ruim 2 miljoen kilometer,
er werd van het sterke zwaartekrachtsveld van Jupiter gebruik gemaakt om meer snelheid te krijgen.

Tijdens het passeren van Jupiter zijn de zeven camera's en sensors van New Horizons getest.
Alles bij elkaar zijn bijna 700 waarnemingen gedaan, deze werden digitaal opgeslagen en in gedeeltes naar de aarde gezonden.
Inmiddels is ongeveer driekwart van de verzamelde gegevens aangekomen en het zal nog maanden duren voordat alles verwerkt is.

Hieronder zie je beelden die New Horizons heeft vastgelegd, ondertussen vervolgt de ruimtesonde met een snelheid
van 80.000 kilometer per uur zijn reis naar Pluto, die hij in juli 2015 moet passeren.


Jupiter gefotografeerd op een afstand van 2,3 miljoen kilometer


Red Junior close-up 27 februari 2007


Ringen van Jupiter

Op de bovenste opname naderde New Horizons de ringen, op de onderste opname is hij er voorbij.
De smalle ringen worden in hun banen bijeen gehouden door herdermaantjes.

Ook zijn er puinwolken in de ijle stofring van Jupiter ontdekt, waarschijnlijk is dit veroorzaakt door een klein
komeetbrokstukje die een paar maanden geleden in botsing is gekomen met rotsblokken in de Jupiterring.Noorderlicht op Jupiter
29 maart 2007

Chandra X-ray Observatory heeft enorme poollichtverschijnselen, aurora's, gefotografeerd op Jupiter.
Ze geven honderden keren meer energie dan het noorderlicht op aarde.
Poollicht op aarde ontstaat wanneer elektrisch geladen deeltjes van de zon in de dampkring binnendringen
en daar de luchtmoleculen tot gloeien brengen. Het magnetisch veld van de aarde zorgt ervoor
dat de deeltjes in de buurt van de magnetische noord- en zuidpool geconcentreerd zijn.


Aurora's op Jupiter

Poollicht op aarde treedt vooral op tijdens perioden van hevige zonneactiviteit.
Jupiter veroorzaakt zijn eigen poollicht, door de snelle draaiing, iedere 10 uur om zijn as en
het sterke magneetveld ontstaan rond de polen spanningsverschillen van tien miljoen volt.

Ook elektrisch geladen deeltjes afkomstig van vulkaanuitbarstingen op Io (gefotografeerd door New Horizons)
worden door dit elektrisch veld ingevangen en veroorzaken poollicht, met een energie die
een paar honderd keer zo hoog is als die van het poollicht op aarde.


Io in kleur, de rode vlek, onder de blauwe pluim is lava.
Gefotografeerd op 1 maart op een afstand van 2,3 miljoen kilometerMozaïekfoto van Red Junior
23 maart 2007

New Horizons heeft opnieuw gedetailleerde foto's gemaakt van Red Junior op Jupiter,
deze foto's van de kleine rode vlek zijn samengevoegd tot een groot mozaïek.

De foto's zijn op een afstand van drie miljoen kilometer gemaakt.
De LORRI camera van de New Horizons werkt gelijkertijd ook als een kleine telescoop.


Red Junior close-upNew Horizons ziet vulkaanuitbarsting op Io
27 februari 2007

De New Horizons vloog woensdagochtend 28 februari heel vroeg langs Io
en heeft een actieve vulkaan gefotografeerd.
Io is vulkanisch het meest actieve hemellichaam in het zonnestelsel.

De uitbarsting van de vulkaan Tvashtar komt tot 330 kilometer
boven het oppervlak op de noordpool van Io uit.


Vulkaanuitbarsting op Io, gefotografeerd op 28 februari op een afstand van 2,5 miljoen kilometer


Red Junior, gefotografeerd 26 februari op een afstand van 3,5 miljoen kilometer


Jupiter, de Grote Rode Vlek links en Rode Junior rechts.
Gefotografeerd op 10 februari op een afstand van 29 miljoen kilometerNew Horizons nadert Jupiter
25 februari 2007

De New Horizons nadert Jupiter op 28 februari op een afstand van een paar miljoen kilometer.
Het onderzoeken en fotograferen van Jupiter is een test voor de wetenschappelijke instrumenten
van de ruimtesonde, voor de scheervlucht in 2015 langs Pluto en zijn drie manen.

Tijdens het zonnewindexperiment wordt dichtheid, bewegingssnelheid, elektrische lading en
magnetisme van de stroom geladen deeltjes die door de zon wordt weggeblazen opgemeten.
Binnenkort kan onderzocht worden wat de invloed is van de zonnewind op de magnetosfeer van Jupiter want
hoog in de dampkring van Jupiter ontstaat regelmatig poollicht als gevolg van de wisselwerking met de zonnewind.

De laatste keer dat Jupiter werd bezocht was in september 2003, toen de Galileo in de atmosfeer
van Jupiter afdaalde en te pletter sloeg, dit om besmetting van de maan Europa te voorkomen.
Wetenschappers denken dat er een vloeibare oceaan onder het ijzige oppervlak van Europa schuilt.


New Horizons opname Jupiter, Io en de Grote Rode Vlek.
Gefotografeerd op 8 januari op een afstand van 81 miljoen kilometer

New Horizons gaat ook vulkanische activiteit op Io onderzoeken, de nieuwe kleine rode vlek, Red Junior,
inspecteren en de meteorologie, aurora's en de manen van Jupiter in de gaten houden.
Ook vliegt de ruimtesonde door de komeetachtige magnetosfeer van de planeet.
Tot juni maakt de New Horizons ongeveer 700 wetenschappelijke observaties van Jupiter.

Op donderdag 18 januari laat NASA de nieuwe foto's van Jupiter zien, gemaakt door de New Horizons.

De ruimtesonde Juno, van de NASA, komt als de lancering in 2010 doorgaat in 2016 aan bij Jupiter.
Deze ruimtesonde gaat om de polen van Jupiter draaien.Red Junior neemt in kracht toe
10 oktober 2006

Red Junior, de Kleine Rode Vlek van Jupiter, wordt steeds krachtiger, dit is waargenomen door
de Hubble Space Telescope. Er zijn afzonderlijke wolkstructuren in de vlek zichtbaar, waardoor het mogelijk is
de windsnelheden te meten, deze is ruim zeshonderd kilometer per uur, net als in de Grote Rode Vlek.

De Grote Rode Vlek is sinds de zeventiende eeuw zichtbaar en de Kleine Rode Vlek is in de
afgelopen jaren ontstaan door het samengaan van drie kleinere wervelstormen.
In de jaren '40 van de vorige eeuw waren deze stormen los van elkaar al zichtbaar.
De Red Junior is ongeveer zo groot als de aarde, terwijl de Grote Rode Vlek drie keer zo groot is als de aarde.


Red Junior wordt groter

De storm was eerst wit maar wordt steeds roder. De beide stormen worden wellicht veroorzaakt door het omhoog
komen van hitte vanuit het binnenste van Jupiter, daarbij zouden dan bepaalde chemicaliën mee kunnen komen,
die de vlek zijn rode kleur geven. Bepaalde stoffen, die in het binnenste van Jupiter voorkomen reageren heel sterk
op ultraviolet licht. Zodra deze stoffen met zonlicht in aanraking komen, worden ze rood.New Horizons fotografeert Jupiter
27 september 2006

De New Horizons, op weg naar dwergplaneet Pluto, heeft op 4 september proefopnamen
gemaakt van Jupiter, op een afstand van ongeveer 300 miljoen kilometer.
Als de New Horizons Jupiter begin volgend jaar nog dichter is genaderd, worden scherpere opnamen
verwacht, het is dan weer vier jaar geleden dat Jupiter (Galileo-sonde) van zo dichtbij wordt bekeken.


Jupiter gefotografeerd door New Horizons

New Horizons heeft een snelheid van meer dan 70.000 kilometer per uur
en hoopt in februari 2007 bij Jupiter aan te komen.
Als hij bij Jupiter is zullen de opnamen 125 keer beter zijn.Jupiters rode vlekken
29 juli 2006

Met de Keck-2 telescoop op Hawaï zijn vorige week mooie foto's
gemaakt van twee rode vlekken in de dampkring van Jupiter.

De Grote Rode Vlek, een enorme wervelstorm die al een paar eeuw in de atmosfeer woedt.
Red Junior was oorspronkelijk een witte vlek die ongeveer twee keer zo klein is, maar even groot
als de aarde en pas enkele jaren geleden ontstond uit de versmelting van drie kleinere witte vlekken,
die vorig jaar van kleur veranderde, half juli werd de Grote Rode Vlek door Red Junior ingehaald.


De twee rode vlekken

Uit infraroodmetingen met de Keck-telescoop, blijkt dat Red Junior waarschijnlijk minder
hoog boven de omringende wolkenlagen uitkomt.

Over de oorzaak van de rode kleur is nog niets met zekerheid bekend, vermoedelijk worden
fosforhoudende moleculen omhooggebracht uit diepere lagen in de dampkring,
die rood kleuren onder invloed van ultraviolet zonlicht.Gemini-telescoop fotografeert twee stormen op Jupiter
21 juli 2006

Op 14 juli maakte de Gemini-telescoop op Hawaï een opname van de twee Rode Vlekken
in de atmosfeer van Jupiter, die elkaar passeren. Beide rode vlekken zijn reusachtige stormgebieden.

Op 4 juli naderden de twee Joviaanse vlekken elkaar.
Dit was niet de eerste keer, de twee stormen ontmoeten elkaar namelijk elke twee jaar.
In 2002 en 2004 kwam Red Junior ook de Grote Rode Vlek voorbij. Toen gebeurde er vrij weinig.
Alleen de randen van beide stormen werden wat grilliger, maar voor de rest veranderde er niet veel.


Grote Rode Vlek en Red Junior

De bovenste is de Grote Rode Vlek en steekt ongeveer acht kilometer boven de omringende wolken uit.
De kleinere, Rode Vlek Junior, die tussen 1998 en 2000 uit een samensmelting van drie kleinere stormen is ontstaan,
heeft ongeveer dezelfde hoogte en ongeveer dezelfde grote windsnelheden, van 600 kilometer per uur.

Op de infrarood foto is de rode tint van de stormen anders dan die in het zichtbare golflengtegebied.
Hoe de rode kleur van de stormen precies ontstaat is nog onduidelijk, maar het is mogelijk dat de kleur afkomstig is
van materiaal uit de diepten van de atmosfeer van Jupiter, dat alleen door de grootste stormgebieden omhoog gehaald wordt.

Volgens een andere theorie zou de rode kleur juist ontstaan door de grote hoogte van de stormgebieden
en door de inwerking van ultraviolette zonnestraling.Grootste stormen Jupiter naderen elkaar
4 juli 2006

De twee grootste stormen in ons zonnestelsel op Jupiter, komen op het moment steeds dichter bij elkaar.
De Grote Rode Vlek en Red Junior op Jupiter zijn ruim twee en één keer zo groot de aarde en zijn
stormen die eeuwen duren met winden van vele honderden kilometer per uur.

Vanaf een maand terug is te zien dat ze op elkaar afkomen, wat er bij de samenkomst,
half juli gaat gebeuren is onvoorspelbaar, maar er wordt niet verwacht,
dat de twee samensmelten om een nog grotere storm te vormen.


Jupiter, de Grote Rode Vlek en Red Junior

De samenkomst is ook niet frontaal, de twee stormen zullen waarschijnlijk langs elkaar gaan.
Het is mogelijk dat door de gebeurtenis de kleur van Red Junior of Oval BA,
zoals de kleine rode vlek officieel heet, opnieuw verbleekt.Nieuwe foto van de Grote Rode Vlek Junior door Hubble
4 mei 2006

Wetenschappers denken dat de vlek te maken heeft met een grote klimaatsverandering in de atmosfeer
van Jupiter en de gemiddelde temperatuur op Jupiter wijkt ongeveer 10 graden af met de temperatuur
in het verleden. Op de grens waar de warme lucht van de evenaar naar de zuidpool stroomt, is de vlek ontstaan.


Grote Rode Vlek JuniorNieuwe Grote Rode Vlek op Jupiter
3 maart 2006

Jupiter krijgt er een Grote Rode Vlek bij.
Oval BA, zoals de vlek officieel heet, is net als de Grote Rode Vlek, een reusachtige storm.

Red Junior, zoals het verschijnsel nu bekend staat, ontstond in 2000 doordat drie kleinere witte vlekken, stormen,
zich samenvoegden en is inmiddels half zo groot als de Grote Rode Vlek.
De Grote Rode Vlek is waarschijnlijk op dezelfde manier ontstaan als de Red Junior.


Hubble opnamen laten het samenvoegen van de drie witte vlekken (stormen) zien

In december 2005 werd hij langzaam bruin van kleur en is nu even rood van kleur geworden als de ongeveer
300 jaar oude Grote Rode Vlek, deze is ruim twee keer zo groot als de aarde.

De kleuromslag naar rood die laatste weken is ontstaan, is vermoedelijk het gevolg van het omhoog
zuigen van materiaal dat zich dieper in de atmosfeer van Jupiter bevindt.

De Grote Rode Vlek is de krachtigste storm op Jupiter en van het hele zonnestelsel.
De bovenkant van de storm bereikt een hoogte van 8 kilometer, daar ontstaan chemische reacties.
Hierdoor worden bepaalde chemische stoffen gevormd die de roodbruine kleur veroorzaken.
Het is de vraag wat Oval BA zal doen, zal deze verdwijnen of een nieuwe eeuwigdurende storm vormen.


Nieuwe Grote Rode Vlek, Oval BA of Red Junior

Lees meer over Jupiter:

Lagen & Atmosfeer Manen Ontstaan Ringen Ruimtevaart